Sportska gimnastika je vrlo popularan Olimpijski sport. Spada u grupu, pored atletike i plivanja , BAZIČNIH SPORTOVA.

Kroz različite vežbe i izvođenje elemenata u kojima učestvuju sve mišićne grupe, utiče se na pravilan razvoj tela.

Vežbajući, naša najmlađa populacija stiče radne navike,vrši se odlična socijalizacija dece, razvija se snaga, gipkost
i koordinacija, koja ima pozitivan uticaj na inteligenciju, i naši najmlađi postaju hrabriji, spretniji, odvažniji, uporniji...